Hamburg_Mobility_July2005 105

IMG_2083

bildes 006

 megin 002

   

Skolas sienas un griesti sevī glabā vairāk nekā 100 gadu vēsturi

 

     
 
1725. gads – pie jezuītu klostera atvērta klasisko zinātņu skola
1859. gads – uzcelta jauna draudzes skola pie baznīcas
1877. gadā – uzcelta pagasta skola
1918. gadā – agrākās pagastskolas telpās darbu sāk 6 – klasīgā pamatskola
1921. gadā – pamatskolu pārceļ uz Šēnbergas muižas ēku (Korfa medību pili).
1940. gadā – pagastskolā ieviesta 7 klašu apmācība.
1941. –1944.gadam – vācu okupācijas laikā ir 6 klašu apmācība,
1944. gadā – skolā atjaunota septiņgadīgā pamatskola
1952. gadā – Skaistkalnē darbu uzsāk vidusskola
70. - gados skolēni gūst labus sasniegumus sporta un tūrisma sacensībās, skolā darbojas estrādes ansamblis.
80. – gados ražošanas brigāžu konkursā iegūtas godalgotas vietas republikā (1987. gadā – 1. vieta).
1989. gadā – 12. klases Žetonu vakarā zālē atkal plīvo sarkanbaltsarkanais karogs.
1999. gada maijā tapa Skaistkalnes vidusskolas himna “Dziesma skolai” ar Ievas Banes vārdiem un komponista Ingmara Zemzara mūziku.
2000. gads- skolas jaunā karoga gads. Karoga meta autore- Zinta Riže.
2009. gads-kļūstam par moderno tehnoloģiju skolu.
2010. gads-skolā ieviesta ģeotermālā apkure.
2011. gads-topam par radošās domāšanas pilotskolu.
2019. gada 23. augustā skolā viesojas Valsts prezidents Egils Levits


 
 
 

 

 

Skolas direktori

 
     
   

 

 
     
 
1918. g. Par skolotāju pagastvalde ievēl Jāni Alfrēdu Dūmiņu.
1941. –1944. g. Skolas pārzinis Jānis Dūmiņš
1944. g.-1952.g. Direktore Alīda Traumane.
1952. g.-1965.g. Direktors Pēteris Zundāns.
1965. –1975.g. Direktore Ārija Podžuka.
1975. – 2005. g. Direktors Mārtiņš Osis.
2005.g. Direktore Svetlana Vāverniece.

 

 

                    
   
       Jānis Alfrēds Dūmiņš
Skaistkalnes 6-klasīgās pamatskolas organizētājs, skolotājs nuo 1918. g. un pārzinis  1941. g.–1944. g.
 

   
  Skaistkalnes 7- gadīgās skolas skolotāji:  pirmajā rindā otrā no labās skolas pārzine 1944. g.-1952.g.
            Alīda Traumane
 

        

 
                           Pēteris Zundāns
               Skaistkalnes vidusskolas direktors 1952. g.-1965. g.
 
                        

                        
     

                        Ārija Podžuka 
Skaistkalnes vidusskolas direktore 1965. g.-1975. g.

     


 

                           Mārtiņš Osis
     
Skaistkalnes vidusskolas direktors 1975. g-2005. g.

     
     
  Svetlana Vāverniece (bildes centrā) 
 Skaistkalnes vidusskolas direktore 2005. g.
 
     
     
  Pensionētie skolotāji   

 

 

                                                              Par skolas vēsturi var vairāk uzzināt šeit (≈78 MB).