Hamburg_Mobility_July2005 105

IMG_2083

bildes 006

 megin 002

   

Skolas sienas un griesti sevī glabā vairāk nekā 100 gadu vēsturi

 

     
 
1725. gads – pie jezuītu klostera atvērta klasisko zinātņu skola
1859. gads – uzcelta jauna draudzes skola pie baznīcas
1877. gadā – uzcelta pagasta skola
1918. gadā – agrākās pagastskolas telpās darbu sāk 6 – klasīgā pamatskola
1921. gadā – pamatskolu pārceļ uz Šēnbergas muižas ēku (Korfa medību pili).
1940. gadā – pagastskolā ieviesta 7 klašu apmācība.
1941. –1944.gadam – vācu okupācijas laikā ir 6 klašu apmācība,
1944. gadā – skolā atjaunota septiņgadīgā pamatskola
1952. gadā – Skaistkalnē darbu uzsāk vidusskola
70. - gados skolēni gūst labus sasniegumus sporta un tūrisma sacensībās, skolā darbojas estrādes ansamblis.
80. – gados ražošanas brigāžu konkursā iegūtas godalgotas vietas republikā (1987. gadā – 1. vieta).
1989. gadā – 12. klases Žetonu vakarā zālē atkal plīvo sarkanbaltsarkanais karogs.
1999. gada maijā tapa Skaistkalnes vidusskolas himna “Dziesma skolai” ar Ievas Banes vārdiem un komponista Ingmara Zemzara mūziku.
2000. gads- skolas jaunā karoga gads. Karoga meta autore- Zinta Riže.
2009. gads-kļūstam par moderno tehnoloģiju skolu.
2010. gads-skolā ieviesta ģeotermālā apkure.
2011. gads-topam par radošās domāšanas pilotskolu.

		

		
 
 
 

 

 

Skolas direktori

 
     
 

 

 
     
 
1918. g. Par skolotāju pagastvalde ievēl Jāni Alfrēdu Dūmiņu.
1941. –1944. g. Skolas pārzinis Jānis Dūmiņš
1944. g.-1952.g. Direktore Alīda Traumane.
1952. g.-1965.g. Direktors Pēteris Zundāns.
1965. –1975.g. Direktore Ārija Podžuka.
1975. – 2005. g. Direktors Mārtiņš Osis.
2005.g. Direktore  Svetlana Vāverniece.

 

 

                    
   
       Jānis Alfrēds Dūmiņš
Skaistkalnes 6-klasīgās pamatskolas organizētājs, skolotājs nuo 1918. g. un pārzinis  1941. g.–1944. g.
 

   
  Skaistkalnes 7- gadīgās skolas skolotāji:  pirmajā rindā otrā no labās skolas pārzine 1944. g.-1952.g.
            Alīda Traumane
 

        

 
                           Pēteris Zundāns
               Skaistkalnes vidusskolas direktors 1952. g.-1965. g.
 
                        

                        
     

                        Ārija Podžuka 
Skaistkalnes vidusskolas direktore 1965. g.-1975. g.

     


 

                           Mārtiņš Osis
     
Skaistkalnes vidusskolas direktors 1975. g-2005. g.

     
     
  Svetlana Vāverniece (bildes centrā) 
 Skaistkalnes vidusskolas direktore 2005. g.
 
     
     
  Pensionētie skolotāji   

 

 

                                                              Par skolas vēsturi var vairāk uzzināt šeit (≈78 MB).