Stundas un mācību darbs

 

Skolas darba plāns 20118./2019. mācību gadā  Ielādēt

                              Eksāmeni un pārbaudes darbi   (apmeklējiet VISC mājas lapu)

Priekšmetu skolas pārbaudes darbi

 

Skolēnu ZPD izstrādes kalendārais plāns

Ielādēt
     
  ZPD noformēšanas_noteikumi Ielādēt
     
  Valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu grafiks  
     
 

ZPD vadlīnijas

Ielādēt
   
  ZPD konferences nolikums Ielādēt
     
  Olimpiāžu un pasākumu nolikumi 2018./2019.m.g. Ielādēt
     
  Konsultācijas pārbaudes darbos  
     
Stundu saraksti, 4.-12. kl. sākot ar 18.4.2019. Ielādēt
     
  Stundu saraksti, 1.-3. kl. 2018./2019. m.g. Ielādēt
     
Stundu saraksti, pirmskolas grupas 2018./2019. m.g. Ielādēt
     
Neklātienes stundu saraksts 2018./2019. m. g. 10. kl.
    11. kl.
     
Pulciņi 2016./2017. m.g. Ielādēt
     

                                                                              Stundu laiki

  Laiks Stunda
9.00-9.40 1. stunda
    Starpbrīdis
  9.50-10.30 2. stunda
Starpbrīdis
  10.40-11.20 3. stunda
    Starpbrīdis
  11.30-12.10 4. stunda
    Pusdienu starpbrīdis
  12.40-13.20 5. stunda
    Starpbrīdis
  13.30-14.10 6. stunda
    Starpbrīdis
  14.20-15.00 7. stunda
    Starpbrīdis
  15.10-15.50 8. stunda