Stundas un mācību darbs 2016./2017. mācību gadā

 

Skolas darba plāns 2016./2017. mācību gadā  Ielādēt

                              Eksāmeni un pārbaudes darbi   (apmeklējiet VISC mājas lapu)

xx.xx. –CE latviešu valodā, 12. klase.     xx.xx. – Latviešu valoda, 9. klase.

xx.xx. – CE matemātikā, 12. klase.         xx.xx. – CE vēsturē, 12. klase.

xx.xx. – Svešvaloda, 9. klase.               xx.xx. – CE bioloģijā, 12. klase

xx.xx. – Matemātika, 9. klase.

Priekšmetu skolas pārbaudes darbi

 

Skolēnu ZPD izstrādes kalendārais plāns

Ielādēt
     
  ZPD noformēšanas_noteikumi Ielādēt
     
  Valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu grafiks  
   
  Konsultācijas pārbaudes darbos  
     
Stundu saraksti, 4.-12. kl. Ielādēt
     
  Stundu saraksti, 1.-3. kl. Ielādēt
     
  Stundu saraksti, pirmskolas grupas Ielādēt
     
  Neklātienes stundu saraksts  
     
  Pulciņi 2016./2017. m.g. Ielādēt
     

                                                                              Stundu laiki

  Laiks Stunda
9.00-9.40 1. stunda
    Starpbrīdis
  9.50-10.30 2. stunda
Starpbrīdis
  10.40-11.20 3. stunda
    Starpbrīdis
  11.30-12.10 4. stunda
    Pusdienu starpbrīdis
  12.40-13.20 5. stunda
    Starpbrīdis
  13.30-14.10 6. stunda
    Starpbrīdis
  14.20-15.00 7. stunda
    Starpbrīdis
  15.10-15.50 8. stunda