Stundas un mācību darbs

 

  Rīkojums nr. 45. par macību darba organizāciju no 5. maija. Ielādēt
     
 

Mācību stundu laiki nuo 19.04.

Ielādēt
     
  Par mācību darba organizāciju no 19. aprīlā Ielādēt
     
  Āra nodarbību grafiks Ielādēt
     
  Mācību darba organizācija  pirmskolā no 22. marta Ielādēt
     
  Mācību darba organizācija  no 22. marta Ielādēt
     
  Mācību  process no 22. februāra Ielādēt
     
  Mācību  process no 8. februāra Ielādēt
     
Mācību nodarbību saraksts 1. un 2. klasēm no 8. februāra Ielādēt
     
  Valsts pārbaudes darbi un diagnosticējošie darbi  2020./2021. m.g. Ieladēt
     
  Rīkojums Nr. 23. Par mācību procesa organizēšanu no 11. janvāra līdz 25. janvārim Ielādēt
     
  Rīkojums Nr. 22. Ielādēt
     
  Stundu saraksts 1.-4. kl. 2020./2021. m.g. Ielādēt
Stundu saraksts 5.-12. kl. 2020./2021. m.g. 2. semestrī Ielādēt
     
  Stundu papildsaraksts 10. un 11. kl. 2. semestrī Ielādēt
     
  Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process  Skaistkalnes vidusskolā ārkārtas situācijas laikā no 26.10.2020 Ielādēt
     
  Mācību stundu laiki no 02.11.2020. Ielādēt
     
  Par mācību procesu no 2020. gada 2. novembra Ielādēt
     
Jaunsargu pulciņu nodarbību laiks 2020./2021.m.g. Ielādēt
  Interešu izglītības pulciņu nodarbību laiks 2020./2021.m.g. Ielādēt
     
  Pedagogu individuālā darba grafiks 1.-4.kl. 2020./2021.m.g.. Ielādēt
     
 

Pedagogu individuālā darba grafiks 5.-12.kl. 2020./2021.m.g..

Ielādēt
     
Mācību stundu laiki  2020./2021. m.g. Ielādēt
     
  ZPD noformēšanas_noteikumi Ielādēt
     
 

ZPD vadlīnijas

Ielādēt
   
  ZPD konferences nolikums Ielādēt
     
-
   .