Stundas un mācību darbs

 

  Autobusu grafiks no 2022.gada 1.septembra Ielādēt
     
  Pagarinātās dienas grupas darba laiks  
     
 
Mūzikas nodarbībass pirmsskolas grupās
 
     
  Logopēda_darba_laiks  
     
  Interešu izglītības pulciņi  
     
  Jaunsargu nodarbību laiki  
     
  Pedagogu konsultāciju  laiks  
     
 

Klašu un kabinetu sadalījums 2022./2023.m.g.

 
     
 

Mācību stundu laiki

Ielādēt
     
  Stundu saraksta papildinājums 2022. / 2023. mācību gada 1. semestrim Ielādēt
     
  Stundu saraksts 2022. / 2023. mācību gada 1. semestrim Ielādēt
     
  Fakultatīvo stundu laiki 2021./22.m.g., ZPD vadība,  individuālās vai grupas darba vadības stundas  
     
ZPD konferences nolikums Ielādēt
     
-
 .