Stundas un mācību darbs

 

  Pagarinātās dienas grupas darba laiks Ielādēt
     
 
Mūzikas nodarbībass pirmsskolas grupās
Ielādēt
     
  Logopēda_darba_laiks Ielādēt
     
  Interešu izglītības pulciņi Ielādēt
     
  Jaunsargu nodarbību laiki Ielādēt
     
  Pedagogu konsultāciju  laiks Ielādēt
     
 

Klašu un kabinetu sadalījums 2021./2022.m.g.

Ielādēt
     
 

Mācību stundu laiki no 01.04.2022.

Ielādēt
     
  Stundu saraksta papildinājums Ielādēt
     
  Stundu saraksts 2021. / 2022. mācību gada 2. semestrim no 01.03.2022 Ielādēt
     
  Fakultatīvo stundu laiki 2021./22.m.g., ZPD vadība,  individuālās vai grupas darba vadības stundas Ielādēt
     
ZPD konferences nolikums Ielādēt
     
-
 .