Skolotāji

                       
Mūsu skolotāju izglītība      
 
            Direktore
      Svetlana Vāverniece,

direktores vietniece mācību darbā
      Gunta Romanovska,

direktores vietniece mācību darbā
      Ērika Ormane,

direktores vietniece audzināšanas darbā
      Lolita Silakaktiņa.
   
         
            Svetlana Vāverniece,
Skaistkalnes vidusskolas direktore, ekonomikas skolotāja  
   
         
              Dagnija Anšance,
sākumskolas skolotāja  
   
         
            Austra Auguste,
bioloģijas  un veselības mācības skolotāja
   
         
            Ligita Bane,
latviešu valoda un literatūra
   
         
              Ainārs Eņģelis,
sporta skolotājs 
   
         
             Evija Krišjāne,
psiholoģe
   
         
              Vitālija Gotharde,
pirmsskolas skolotāja   
   
         
 


         
Gita Grinberga,
skolas lietvede
   
         
            Lolita Grīnberga,
matemātikas, ģeogrāfijas skolotāja  
   
         
            Brigita Igaune,
fizikas un ķīmijas skolotāja
   
         
              Līvija Kalēja,
angļu valodas skolotāja  
   
         
            Jānis Kalniņš,
interešu izglītības skolotājs, pūtēju orķestra vadītājs
   
         
              Elita Kaminska,
sākumskolas skolotāja  
   
         
              Māra Kaminska,
pirmsskolas skolotāja  
   
         
                Ineta Karelsone, 
sākumskolas skolotāja, bioloģijas skolotāja    
   
         
            Ludmila Lācīte,
matemātikas  skolotāja
   
         
              Ingus Pavinkšnis,
vēstures skolotājs 
   
         
         
         
                      Ojārs Purviņš,
informātikas un programmēšanas skolotājs
   
         
              Gunārs Puziņš,
darbmācības un kultūrvēstures skolotājs 
   
         
            Gunta Romanovska, 
matemātikas skolotāja, direktores vietniece mācību darbā 
   
         
         
            Pēteris Romanovskis,
tehniskās grafikas, informātikas skolotājs
   
         
          Andra Mediņa,
zīmēšanas skolotāja
         
              Lolita Silakaktiņa,  
direktores vietniece audzināšanas darbā,   krievu valodas skolotāja  
   
         
            Ērika Ormane,
direktores vietniece, sākumskolas , mājturības un tehnoloģiju skolotāja  
   
         
            Baiba Vanaga,
tautisko deju kolektīvu vadītāja  
   
         
            Regīna Zeltiņa,
latviešu valodas un literatūras skolotāja, skolas       bibliotekāre
   
         
              Ingrīda Zemļinska,
mūzikas skolotāja