Pasākumu kalendārs

 

                             

                                                                          Septembris

     

 
Diena
Pasākums

1.

Zinību diena.

7.

Skolas iekšējās kārtības noteikumi., drošības instruktāžas.

11.

Ziedu paklāji skolas pagalmā.

12.

Ekoskolas karoga saņemšana Rīgā.

13.

Literārās radošās darbnīcas.

14.

Dzejas diena kopā ar Olgu Dreģi.

16.

Piļu un muižu asociācijas pasākums Skaistkalnē.

22.

Olimpiskā diena.

22.

Baltu vienības diena. Dalība pasākumā Biržos.

28.

10. klases iesvētības.

29. Zinātnieku nakts.