Pasākumu kalendārs

 

                             

                                                                          Novembris

     

 
Diena
Pasākums

2.

Ekoskolas Rīcības dienas. Ekskursija uz bioloģisko saimniecību „Mačeniem”, tirgus apmeklējums, plakāta „Vietējās pārtikas kalendārs 12 mēnešiem”izgatavošana.

3.

Basketbols.

8.

Patriotisko dziesmu konkurss.

9.

Atvērto durvju diena. Vecāku sapulces. Lekcija „Vecāku atbildība un tiesības”.

10.

Svinīgā līnija veltīta Lāčplēša dienai.

14.

Novada konkurss „Dzeja Latvijai” 5.–9. klašu skolēniem, Stelpē.

16. Latvijas Republikas dzimšanas dienai veltīts svētku koncerts.
23. Konkurss „Es mīlu tevi, Latvija!”, ģeogrāfijas konkurss.
24. Oranžā bumba.
29. Popiela.