Pasākumu kalendārs

 

                               

                                                                          Februāris                    

     

 
Diena
Pasākums

01, 02

Projektu nedēļa.

02.

Projektu aizstāvēšana.

06.

 Robotikas pulciņa dalībnieku tikšanās ar BJC skolēniem.

09.

Ekoskolas pasākums „Bioloģiskā lauksaimniecība”.

10.

Žetonu vakars.

15.

Ekoskolas pēcpusdiena „Augļi”, 6. klase”.

20.

Vecumnieku novada skolēnu ZPD konference.

20. Ekoskolas pasākums. Ekskursija uz Saulaini „Bioloģiskā saimniecība - cilvēka veselībai”, 7.-9. Klases.
21. Pasākums Lietuvā.
21. Konkurss „Balsis”, Bauska.
28. 8.-12. klašu novada publiskās runas konkurss.