Interešu izglītība

                   Jaunsargu pulciņu nodarbību laiks 2020./2021.m.g.

                   Interešu izglītības pulciņu nodarbību laiks 2020./2021.m.g.

 

 

                        

                                     

                                                                               Jaunsargi

 

       

 

       Zaļās pēdas

 Sports. Lasiet vairāk...

                                    
     

                                                                                     Pūtēju orķestris

         
         
             Pūtēju orķestris                     Teātra  pulciņš     
         
         
                                                                                   Teātra pulciņš     
         
                   1.-4. klašu koris                            Zēnu ansamblis     
         
 

                        
                      Vidusskolas ansamblis                            Vizuālās mākslas pulciņš 
   

     
                   

 

     

                 Tautas dejas

 

             
         

 

Tautas dejas

Sarīkojumu dejas