Interešu izglītība

                

                   

Īstenoto interešu izglītības programmu norises laiki 2023./2024. m.g.

 

 

                        

                                     

                                                                               Jaunsargi

 

       

 

       Zaļās pēdas

 Sports

                                    
     

                                                                                     Pūtēju orķestris

         
         
             Pūtēju orķestris                     Teātra  pulciņš     
         
         
                                                                                   Teātra pulciņš     
         
                   1.-4. klašu koris                            Zēnu ansamblis     
         
   

                        
                      Vidusskolas ansamblis                            Vizuālās mākslas pulciņš