Informācija sakarā ar COVID-19    

 

Rīkojums 28.02.22 nr.38 .   Par izmaiņām izglītības procesā no 2022.gada 1.marta; šeit  
       
Valdības norādījumi par Covid   Pārslimojušiekarantīnas ilgums kontaktpersonām kur var saņemt balstvakcīnu,
kad saņemt balstvakcīnu.
 
       
Informācija par Valdības lēmumiem   Ārtelpās,   iekštelpāspirmskolānometņu organizēšana ziemas brīvlaikā-1nometņu organizēšana ziemas brīvlaikā-2sporta treniņu norise ārtelpāssporta treniņu norise iekštelpās.  
       
Iekšējie noteikumi   Iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai ; šeit  
       
Rīkojums 18.12.2020.nr.22.   Par mācību procesa organizēšanu no 21. decembra līdz 11. janvārim; šeit  
       
Rīkojums 3.12.2020.nr.18.   Par mācību procesa organizēšanu: šeit  
       
6. kl.  mācās pa grupām   Mācību nodarbību saraksts 6.klasei  2020./2021. mācību gadā Covid – 19 mācību periodā; šeit  
       
Rīkojums   Par mācību procesu no 2020. gada 2. novembra: šeit  
       
Nolikums  

Kārtība, kādā tiek nodrošināts un organizēts attālinātais mācību process  Skaistkalnes vidusskolā ārkārtas situācijas laikā no 26.10.2020 : šeit

 
       
Rīkojums  

 Par mācību procesu pēc rudens brīvlaika 2020./2021.m.g.": šeit

 
       
Iekšējie noteikumi   Kārtība, kādā tiek nodrošināta skolā piesardzības pasākumu īstenošana Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai: šeit  
       
Iekšējie noteikumi   Kārtība mācību procesa organizēšanai skolā piesardzības pasākumu īstenošanai
Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai: šeit
 
       
Iekšējie noteikumi   Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība skolā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā: šeit  
       
Veselības ministrija Nr. 01 14.2/ 4718   Par epidemioloģiskās drošības prasību piemērošanu: šeit  
       
Ieteikumi   Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes: šeit  
       
    Mācību organizēšana piesardzības pasākumu īstenošanai: šeit  
       


Uzturēšanās kārtība skolā: šeit
       
    Kārtība, kādā tiek nodrošināta piesardzības pasākumu īstenošana: šeit  
       
Par mācībām no 1. septembra   Izstrādāti mācību procesa iespējamie modeļi: šeit  
       
Par vērtēšanau   Skaistkalnes vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana valstīizsludinātajā  ārkārtējā situācijā: šeit  
       
Ieteikumi vecākiem   Ieteikumi skolēnu vecākiem, kā palīdzēt organizēt mācības  saviem bērniem: šeit  
Skolas informācija   Kā notiek attālināta mācība Skaistkalnes vidusskolā: šeit  
       
Instrukcija  

ATTĀLINĀTĀ  VECAKU DARBĪBA MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA VALSTS NOTEIKTĀS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ: šeit

 
       
Instrukcija  

ATTĀLINĀTĀ SKOLĒNU DARBĪBA MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA VALSTS NOTEIKTĀS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ: šeit

 
       
Instrukcija  

ATTĀLINĀTĀ  SKOLOTĀJA DARBĪBA MĀCĪBU PROCESA ORGANIZĀCIJA VALSTS NOTEIKTĀS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS LAIKĀ: šeit

 
       
Informācija   Lai ierobežotu COVID: šeit  
       
Svešvalodu centralizēto eksāmenu 12.klasēm norise pārcelta  

Svešvalodu centralizēto eksāmenu 12.klasēm norise pārcelta uz 2020.gada maiju

Ņemot vērā veiktos Ministru kabineta grozījumus 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, informējam, ka centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12.klasēm ir pārcelta uz 2020.gada maiju.

Šobrīd plānots, ka eksāmenu norise tiks organizēta laika posmā no 2020.gada 12.maija līdz 2020.gada 15.maijam

  • angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020.gada 12.maijā,  mutvārdu daļa – 12., 13. un 14.maijā;
  • vācu valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020.gada 13.maijā;
  • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 2020.gada 14.maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15.maijā;
  • franču valodā (kombinēti) – rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020.gada 15.maijā;

Vairāk info par centralizēto eksāmenu norisi

 
   
 
IZM rīkojums par  Pirmsskolas izglītības iestādēm       

I

ZM rīkojums par  Pirmsskolas izglītības iestādēm

Pirmsskolas izglītības iestādes un iestādes, kas sniedz bērnu uzraudzības pakalpojumu, nodrošina dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu vecākiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.  Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem reizi nedēļā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijusi ārvalstīs, nav bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām pēdējo 14 dienu laikā un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.
      
 
       
Ministru kabineta  rīkojums par ārkārtējo situāciju   Ministru kabineta apstiprinātais rīkojums Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu paredz sekojošo:

“Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli4. pantu5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:

1. Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.
2. Noteikt Veselības ministriju par atbildīgo institūciju darbību koordinācijai ārkārtējās situācijas laikā.
3. Noteikt atbildīgās institūcijas atbilstoši kompetencei par līdzatbildīgajām institūcijām.
4. Ārkārtējās situācijas laikā:
4.1. valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;
4.2. lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, noteikt, ka vecākiem 2020. gada 13. martā ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;
4.3. pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs, nodrošinot no 2020. gada 13. marta mācības attālināti, izņemot centralizēto valsts pārbaudījumu norisi.
 
       
Rīcība saslimšanas ar COVID-19 gadījumā