Informācija sakarā ar COVID-19

 

       
Rīkojums 15.10.2021.  nr. 21.    Par Covid-19 testu  veikšanu brīvlaikā; šeit.  
       
    Kārtība, kādā tiek nodrošināta piesardzības pasākumu
īstenošana Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanā
Skaistkalnes vidusskolā valstī noteiktās ārkārtējās situācijas
laikā; šeit
 
       
Rīkojums 11.10.2021. nr. 19.   Par mācību procesa norisi valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā; šeit  
       
Informācija

Izglītība klātienē – ar sejas maskām un regulāru testēšanu; šeit

       
Rīkojums 26.08.2021. nr.6   Kārtība par testēšanas norisi  Skaistkalnes vidusskolā un pašizolācijas ievērošanu izglītojamiem; šeit  
       
Rīkojums 26.08.2021. nr.6   Kārtība  klātienes  mācību procesa organizēšanai  Skaistkalnes vidusskolā piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai; šeit  
       

Rīkojums 26.08.2021. nr.6

  Izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Skaistkalnes vidusskolā; šeit