Bibliotēka

 

                             

                                                              Lasītāju apkalpošanas laiks
  Pirmdiena 12:30-16:00
  Otrdiena 13:30-16:00
  Piektdiena. 13:00-15:00

                                                            

 Paziņojums. Audzēkņi visas mācību grāmatas un darba burtnīcas var saņemt bibliotēkā.

         
         
                                                                                  Dzejas dienu Brīvais mikrofons    
         
         
  Izstāde Baltu valstu literatūra Izstāde Grāmatas ceļš līdz mūsdienām  Pasākums Deviņpuiku spēks, veltīts M. Zālītes 65. dzimšanas dienai   
         
   
   Pēcpusdiena kopā ar Aspaziju   Aspazija kopā ar saviem lasītājiem  Aspazijas lomā iejutusies Dita Siliņa   
         
   
                                                                           Pasākums Ojāram Vācietim - 80.
                                                  Skolā viesojās Salaspils jaunā dzejniece, mūsu skolas absolvente Daiga Gulbe un
                                                  dziesminieks Dinārs Gulbis.