Informācija vecākiem   
 
4. klases avīze Nākušas klajā "Pēdiņas" Nr.12. Ielādēt
  "Pēdiņas" Nr.10. Ielādēt
     
  Valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu grafiks Ielādēt
     
Avīze vecākiem Nākušas klajā "Vēstis vecākiem" Nr.46. Ielādēt
        Agrākie numuri 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29
  Audzēkņu uzņemšana
Uzņemšanas noteikumi
Jaunums! Papildus arodizglītība Skaistkalnes vidusskolā  
  Informācija par vērtēšanu sportā Ielādēt
     
  Mācību sasniegumu vērtēšana Ielādēt
     
  Izglītības likums ar jaunajiem grozījumiem Spēkā esošais
     
Skolas Domes sēdes Protokols Nr. 5 2013. gada 13.jūnijā Ielādēt
     
  Laikraksta "Izglītība un kultūra" pielikums vecākiem Ielādēt
     
  Informēšana par skolas neapmeklēšanu Ielādēt