Informācija vecākiem   
 
 

Skaistkalnē atzīmē Baltu vienības dienu

Ielādēt
     
  Skolas darba plāns 2023./2024.  m.g Ielādēt
     
  2023./2024. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laiki Ielādēt
     
  Skaistkalnē  atklāta jaunā sporta zāle Ielādēt
     
Autobusu grafiks no 2023.gada 1.septembra Ielādēt
     
  Mācību stundu laiki no 01.09.2023 Ielādēt
     
 

Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Bauskas novada pašvaldībā

Ielādēt
     
 

Izglītojamiem nepieciešamie individuālie mācību piederumi, kas jāpērk vecākiem

1.-4. kl.
5.-9. kl.
10.-12. kl.
     
  Akreditācijas ekspertu komisijas informācija vecākiem Ielādēt
     
Informācija Par pārtikas talonien Ielādēt
     
Iekšējie noteikumi Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Ielādēt
     
Veselības ministrija Nr. 01 14.2/ 4718
Par epidemioloģiskās drošības prasību piemērošanu Ielādēt
     
Ieteikumi Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes Ielādēt
     
Novada domes lēmums

Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguves  uzsākšanai Vecumnieku novada  pašvaldības izglītības iestādēs

Ielādēt

     
Ieteikumi skolēnu vecākiem Ieteikumi skolēnu vecākiem, kā palīdzēt mācībās  saviem bērniem  Ielādēt
     
Jauns projekts Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" Ielādēt
     
4. klases avīze Nākušas klajā "Pēdiņas" Nr.12. Ielādēt
  "Pēdiņas" Nr.10. Ielādēt
     
  Valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu grafiks Ielādēt
     
Avīze vecākiem Nākušas klajā "Vēstis vecākiem" Nr.48. Ielādēt
        Agrākie numuri 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29
  Audzēkņu uzņemšana
Uzņemšanas noteikumi
  Informācija par vērtēšanu sportā Ielādēt
     
  Mācību sasniegumu vērtēšana Ielādēt
     
  Izglītības likums Ielādēt
     
  Laikraksta "Izglītība un kultūra" pielikums vecākiem Ielādēt
     
  Informēšana par skolas neapmeklēšanu Ielādēt