Informācija vecākiem   
 
  Kārtība par testēšanas norisi  Skaistkalnes vidusskolā un pašizolācijas ievērošanu izglītojamiem Ielādēt
     
  Kārtība  klātienes  mācību procesa organizēšanai  Skaistkalnes vidusskolā piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Ielādēt
     
  Izglītojamo vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Skaistkalnes vidusskolā Ielādēt
     
  Stundu saraksts 2021. / 2022. mācību gada 1. semestrim Ielādēt
  Iesniegumi skolēnu uzņemšanai Skaistkalnes vidusskolā uzņemšana  2-4 gadīgo bērnu grupā

uzņemšana pirmskolā

uzņemšana pamatizglītībā

uzņēmšana 10. klasē vispārējās vidējās izglītības programmā ar padziļināto kursu izglītības


uzņemšana 11.-12. klasē
     
  Skolas pašnovērtējums 2020. g. Ielādēt
     
  Mācību satura apguves ģimenē kārtība Ielādēt
     
Iekšējie noteikumi Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Ielādēt
     
Veselības ministrija Nr. 01 14.2/ 4718
Par epidemioloģiskās drošības prasību piemērošanu Ielādēt
     
Ieteikumi Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes Ielādēt
     
     
Ieteikumi skolēnu vecākiem Ieteikumi skolēnu vecākiem, kā palīdzēt organizēt mācības  saviem bērniem  Ielādēt
     
Būtiskākās pārmaiņas izglītības saturā

“Biežākie jautājumi” skola2030.lv lapas lejā atradīsiet atbildes uz būtiskiem jautājumiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju.

Jaunumi arī Facebook lapā www.facebook.com/skola2030 

 Jauns projekts Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" Ielādēt
     
Avīze vecākiem Nākušas klajā "Vēstis vecākiem" Nr.49. Ielādēt
        Agrākie numuri 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29
  Audzēkņu uzņemšana Uzņemšanas noteikumi
  Informācija par vērtēšanu sportā Ielādēt
     
  Mācību sasniegumu vērtēšana Ielādēt
     
  Izglītības likums Ielādēt