Informācija vecākiem   
 
  Rīkojums nr. 45 par macību darba organizāciju no 5. maija. Ielādēt
     
  Novada Domes rīkojums 30.04.21. par attālinātās apmācības ieviešanu Vecumnieku novada izglītības iestādēs. Ielādēt
     
  Mācību stundu laiki nuo 19.04. Ielādēt
     
  Autobusu grafiks no 19. aprīļa. Ielādēt
     
  Rīkojums Nr. 41. Par macību darba organizāciju no 19. aprīļa. Ielādēt
     
  Rīkojums Nr. 38. Par macību darba organizāciju no 12.aprīļa. Ielādēt
     
  Autobusu grafiks no 2021. g. 1. aprīļa. Ielādēt
     
  Āra nodarbību grafiks Ielādēt
     
  Skolas pašnovērtējums 2020. g. Ielādēt
     
  Mācību darba organizācija  pirmskolā no 22. marta Ielādēt
     
  Mācību darba organizācija  no 22. marta. Ielādēt
     
  Pedagogu individuālā darba grafiks 1.-4.kl. 2020./2021.m.g. Ielādēt
     
  Pedagogu individuālā darba grafiks
5.
-12.kl. 2020./2021.m.g.
Ielādēt
     
  Mācību satura apguves ģimenē kārtība Ielādēt
     
  Autobusu grafiks no 22. februāra Ielādēt
     
  Mācību process no 22. februāra Ielādēt
     
  Mācību process no 8. februāra Ielādēt
     
Mācību nodarbību saraksts 1. un 2. klasēm  no 8. februāra Ielādēt
     
  Stundu saraksts 1.-4. kl. 2020./2021. m.g. Ielādēt
     
  Stundu saraksts 5.-12. kl. 2020./2021. m.g. 2. semestrī Ielādēt
     
  Stundu papildsaraksts 10. un 11. kl. 2. semestrī Ielādēt
     
Informācija Par pārtikas talonien Ielādēt
     
Iekšējie noteikumi Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Ielādēt
     
Rīkojums Individuālie mācību piederumi 2020./2021. m. g., kas jāpērk vecākiem Ielādēt
     
Veselības ministrija Nr. 01 14.2/ 4718
Par epidemioloģiskās drošības prasību piemērošanu Ielādēt
     
Ieteikumi Rīcības algoritms, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes Ielādēt
     
Direktores rīkojums Uzturēšanas skolā kārtība Covid-19 izplatībās ierobežošanas laikā. Ielādēt
     
Novada domes lēmums

Par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguves  uzsākšanai Vecumnieku novada  pašvaldības izglītības iestādēs

Ielādēt

     
Ieteikumi skolēnu vecākiem Ieteikumi skolēnu vecākiem, kā palīdzēt organizēt mācības  saviem bērniem  Ielādēt
     
Būtiskākās pārmaiņas izglītības saturā

Pamatizglītībā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/pamatizglitiba

Vidusskolā: https://www.skola2030.lv/vecakiem/vidusskolaskola2030.lv

“Biežākie jautājumi” skola2030.lv lapas lejā atradīsiet atbildes uz būtiskiem jautājumiem par pilnveidoto mācību saturu un pieeju.

Jaunumi arī Facebook lapā www.facebook.com/skola2030 

 Jauns projekts Projekts "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" Ielādēt
     
4. klases avīze Nākušas klajā "Pēdiņas" Nr.12. Ielādēt
  "Pēdiņas" Nr.10. Ielādēt
     
  Valsts pārbaudes darbu un diagnosticējošo darbu grafiks Ielādēt
     
Avīze vecākiem Nākušas klajā "Vēstis vecākiem" Nr.49. Ielādēt
        Agrākie numuri 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29
  Audzēkņu uzņemšana
Uzņemšanas noteikumi

Jaunums! Papildus arodizglītība Skaistkalnes vidusskolā  
  Informācija par vērtēšanu sportā Ielādēt
     
  Mācību sasniegumu vērtēšana Ielādēt
     
  Izglītības likums ar jaunajiem grozījumiem Spēkā esošais
     
  Laikraksta "Izglītība un kultūra" pielikums vecākiem Ielādēt
     
  Informēšana par skolas neapmeklēšanu Ielādēt