Tālmacība

           

  Kā skolā notiek tālmācība ārkārtas situācijas laikā Lasiet šeit  
       
  Tālmācības pirmā klātienes sanāksme 6. septembrī plkst. 900    
       
  Skola uzņem audzēkņus arī bezmaksas tālmācībā         
Uzņemšanas noteikumi
Tālmacības programma