Skolā īstenotās izglītības programmas

 

                             

 

Nosaukums, kods

Licences nr., derīguma termiņš

Izsniegšanas datums

 

Pirmskolas izglītības programma,  01011111

Ielādēt

V 1448, uz nenot. laiku

04.02.2010.

 

Pamatizglīgtības programma, 21011111

Ielādēt

 

V-419, uz  nenot.  laiku

20.10.2009.

 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma,   31013011

Ielādēt

V-421, uz nenot. laiku

20.10.2009.

 

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 31011013

Ielādēt

V-420, uz nenot. laiku

20.10.2009.

 

Profesionālās pilnveides izglītības programma. Sekretāra darba pamati, 20P34601

 

P-3856, uz  nenot. laiku

25.11.2010.

 

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 21015811

Ielādēt

V-4666, uz nenot. laiku

29.08.2011.