Izglītības programmas

 

                                            Jaunās programmas

 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas un dabaszinātņu virziena programma. Ielādēt.

 
 

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma. Ielādēt.

 
     
 

Pamatizglītības programma 21011111. Ielādēt.

 
     
 

Pamatizglītības programma 21015611 ar mācīšanās traucējumiem. Ielādēt.

 
     
  Speciālās pamatizglītības programma  21015811 skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Ielādēt.